Het Kindhuis: coaching & therapie voor je kind en advies voor jou als ouder

Over ons

Wie werken er samen via het Kindhuis?

Even voorstellen….Prem

Prem Kroon

Prem Kroon

Tijdens mijn werkzame leven heb ik in veel verschillende functies en bedrijven met volwassen mensen gewerkt; als trainer, opleider, organisatieadviseur, vrijwilliger of teamleider. Om nog meer mijn hart te volgen, deed ik de opleiding Integratieve Kindertherapie aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Nu werk ik alweer 6 jaar met veel plezier in mijn praktijk aan huis in Leidschendam, met kinderen en hun ouders. Het helpen van kinderen, die om welke reden dan ook in de knel of niet lekker in hun vel zitten, vind ik prachtig werk. Het doet een beroep op mijn nieuwsgierigheid, openheid en creativiteit. Daarnaast vind ik het een mooie uitdaging om ouders te bewegen om anders te kijken naar hun kind en oude patronen te durven loslaten.

 

Even voorstellen….Maaike

Maaike Leijten De afgelopen twintig jaar ben ik werkzaam geweest als personeels-consulent, trainer  gespreksvaardigheden, docent personeelsbeleid, trajectbegeleider voor jongeren en  teamleider bij een reïntegratiebedrijf. Wat mij in elk van die functies boeide was het  stimuleren van persoonlijke groei bij mensen. Geleidelijk aan ben ik me daarbij, in werk en  opleiding, steeds meer gaan richten op groei en ontwikkeling van kinderen. Ik ervaar het  iedere keer weer als bijzonder om te zien hoeveel eigen wijsheid en kracht een kind in zich  heeft, en hoe het opbloeit als het zich hiervan bewust wordt.

Na mijn opleiding Integratieve Kindertherapie aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam heb ik me gespecialiseerd  in hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Ook heb ik de specialisaties Kind en Echtscheiding en EMDR gedaan. Ik ben gecertificeerd kinderfocuscompagnon. Binnen het kindhuis geef ik, samen met Prem, vooral trainingen en workshops aan ouders en leerkrachten.

Even voorstellen…Wieteke


Na mijn opleiding aan de Pabo heb ik een aantal jaren met veel plezier voor de klas gestaan. In 2002 ben ik intern begeleider geworden op een grote basisschool in Ypenburg. In 2006 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog en sindsdien werk ik als orthopedagoog binnen de basisschool en in de eerstelijnszorg. Ik ben aangesloten bij beroepsverenigingen NVO en NVPA. Mijn werkzaamheden bestaan uit onderzoek en begeleiding. U kunt hierbij denken aan:

  • Onderwijsvragen, zoals concentratieproblemen, faalangst, vragen m.b.t. de intelligentie, dyslexie, werkhouding, schoolkeuze e.d.;
  • Ontwikkelingsproblemen, zoals vragen met betrekking tot ADHD, autisme en aanverwante stoornissen en nonverbale leerstoornis of dyslexie;
  • Rouw- en verliesverwerking;
  • Traumaverwerking;
  • Assertiviteits- en weerbaarheidsproblemen;
  • Specifieke problemen passend bij een kinderpsychiatrische stoornis, waaronder autisme en ADHD;
  • Leerproblemen als gevolg van Beelddenken.