Het Kindhuis: coaching & therapie voor je kind en advies voor jou als ouder

Over het kindhuis

spelenSamenwerking

Via het kindhuis werken twee kindertherapeuten en een orthopedagoog samen. We vullen elkaar goed aan en kunnen zo veel voor kinderen en hun ouders betekenen.

Als een kind problemen ervaart, gaat het er om de samenhang tussen gedrag, gevoelens, gedachten en lichamelijke signalen van een kind te ontdekken. Samen met het kind zoeken wij naar andere manieren om met lastige situaties en/of lastige gevoelens om te gaan. Angst, boosheid en verdriet mogen er zijn en het kind leert duidelijk te maken, wat het dan nodig heeft.

Sterke kanten

We houden ons niet alleen bezig met het probleem of de klacht, maar ook met de sterke kanten van jullie kind. Soms is er veel aandacht voor wat niet goed gaat en minder aandacht voor wat wel goed gaat. Door het om te draaien heb je veel sneller een positief gevoel en dat versterkt verdere veranderingen. Laat kinderen ontdekken wat hun eigen sterke kanten zijn en hoe en wanneer ze die gebruiken. Dit brengt meer plezier en motivatie, voor het kind en voor jullie als ouders.

We geloven in de kracht en de goede intentie van ouders. We gaan samen ontdekken wat bij jullie past en bij jullie werkt. We kijken samen naar kwaliteiten en eerlijk is eerlijk, ook naar valkuilen. Met deze benadering gaan jullie al snel weer op eigen kracht verder!

Contact met anderen

Indien nodig en altijd met toestemming van jullie als ouders, nemen wij contact op met leerkrachten, intern begeleiders, huisarts of anderen.

Tips die we vaak met ouders delen:

1. Signaleer positieve gebeurtenissen: sta stil en geniet. Geef je kind bijvoorbeeld elke dag 3 complimenten of zeg “dankjewel” voor iets aardigs dat het kind uit zichzelf doet.

2. Benut sterke kanten van een kind en van jezelf: schrijf jullie 5 beste eigenschappen op en bedenk hoe je ze nog meer en in andere situaties kunt inzetten.

3. Ga ‘ actief luisteren’ door te herhalen wat je kind zegt. Zowel letterlijk, als ook de ‘lading’ die je kind aan iets geeft. We noemen we dit ook wel  ‘spiegelen’. Je helpt je kind om te herkennen wat het dwars zit en daar woorden aan te geven. Dit is voor veel kinderen heel moeilijk, en zo wordt veel sneller duidelijk wat het probleem is en wat oplossingen voor je kind zijn!

Meer informatie over hoe wij je graag helpen?

Dit doen wij voor je