Het Kindhuis: coaching & therapie voor je kind en advies voor jou als ouder

Hulp bij onderpresteren en ontwikkelen groei-mindset

Mindset, Carol DweckHulp bij onderpresteren en ontwikkelen van een groeimindset

 Psychologe Carol Dweck heeft na jarenlang onderzoek naar de relatie tussen motivatie en prestatie twee mindsets  beschreven:  de vaste mindset (fixed mindset) en de groei mindset (growth mindset)

Kinderen met een vaste mindset geloven dat hun ‘slim zijn’ vast staat. Met veel of weinig inspanning denken ze altijd even slim te blijven. Zij willen graag laten zien dat ze slim zijn en doen hun best om eventuele tekortkomingen te verbloemen. Zo gaan zij uitdagingen niet graag aan. En als iets moeilijk is, komt hun onzekerheid en angst om te falen naar voren.

Kinderen met een groei mindset geloven dat zij altijd slimmer kunnen worden door te leren.  Zij willen graag steeds meer leren en gaan uitdagingen aan. Bij iets wat lastig is, zetten ze door om het doel te bereiken waar zij zich slimmer door voelen. Voor deze kinderen voelt onwetendheid niet als falen, maar als uitdaging!

Het Kindhuis wil kinderen met een vaste mindset leren denken met een groei mindset. Je kind:

  • onderzoekt welke mindset hij of zij op het moment heeft
  • leert meer over de werking van de hersenen en welke mindset handig is om beter te kunnen leren
  • bespreekt negatieve overtuigingen, die we vervolgens met een groei mindset benaderen.
  • leert om zichzelf in een groei mindset te houden bij bijvoorbeeld moeilijke opdrachten en obstakels.

Een groei mindset is de basis voor het ‘leren leren’!

Wil jij graag van het onderpresteren van je kind weer presteren maken? Of wil je dat je kind weer beter in zijn vel zit op school?

Maak een afspraak