Het Kindhuis: coaching & therapie voor je kind en advies voor jou als ouder

Kindertherapie

Prem Kroon

Prem Kroon

Integratieve kindertherapie

Wij helpen je kind graag als het zich niet lekker voelt en problemen heeft. Integratieve kindertherapie en coaching is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het is kortdurend en effectief, met gemiddeld 8 tot 12 sessies. Bij welke problemen helpt integratieve kindertherapie:

 • veel piekeren
 • heel druk zijn
 • gepest worden
 • bang zijn
 • slechte concentratie
 • slecht slapen
 • vaak ruzie hebben
 • verwerking van verlies
 • faalangst hebben
 • heel verdrietig zijn
 • vaak boos zijn
 • in bed plassen
 • vaak hoofdpijn
 • zelf pesten
 • last van heimwee
 • schokkende gebeurtenissen

 

Wij hebben veel kennis in huis op het gebied van meer – en hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid.

Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is maatwerk, passend bij je kind.  Tijdens de sessies wordt gewerkt met spelen, praten, bewegen, toneelspel, tekenen, kleien, knutselen, ontspanningsoefeningen en metaforen in de vorm van sprookjes en verhalen. Een kind geeft zelf aan welke vormen het beste bij hem of haar passen.

Na afloop van de therapie is het probleem vaak voor een groot deel opgelost. De klacht is voor een belangrijk deel verminderd, of ouders en kind weten beter hoe met lastige situaties om te gaan. Een kind is zich er vaak ook bewust van geworden hoe hij dit voor elkaar gekregen heeft. Hij kan daardoor ook beter omgaan met nieuwe problemen.

 Werkwijze    

Als je overweegt je kind bij ons aan te melden hebben we eerst kort telefonisch contact. Daarna heeft de therapeut een intakegesprek met bij voorkeur beide ouders. Je krijgt hieraan voorafgaand een vragenlijst toegestuurd. Soms geeft dit gesprek al voldoende zicht op oorzaken en mogelijke oplossingen zodat je er zelf mee verder kunt.

spelenAls je kind in therapie komt, starten we met 4 sessies van een uur per week, met het kind alleen. Hierna volgt een oudergesprek over eventuele verdere behandeling en over uw ondersteunende rol als ouder(s). De oudergesprekken vormen een wezenlijk onderdeel van de therapie. Ouders kunnen vaak een grote rol spelen bij het oplossen van de problemen van hun kind. Observatie op school en overleg met de leerkracht behoort ook tot de mogelijkheden.

Het aantal vervolgsessies hangt af van het karakter van je kind, de complexiteit van de problematiek en de steun van de directe omgeving. Voor vrijwel alle kinderen geldt dat zij met maximaal 16 wekelijkse sessies weer op een gezonde, eigen wijze verder kunnen. Na elke vier sessies is er een oudergesprek. Uiteindelijk gaat het erom dat je kind zich weer vol zelfvertrouwen verder kan ontwikkelen!

Denk je dat kindertherapie je kind en jou helpt? Maak dan een afspraak via ons contactformulier voor een intakegesprek. Je kunt natuurlijk ook bellen als je eerst meer informatie wilt. Bel dan: 06 14582364

 

Maak een afspraak

 

Prem Kroon  is  binnen het Kindhuis de kindertherapeut. Prem is lid van een beroepsvereniging voor psychologen en psychosociaal therapeuten, het NVPA. Het NVPA is aangesloten bij het Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, het RBCZ. Meer informatie over vergoedingen staat op de pagina tarieven.

RBCZ-logo-def